Czas pracy kojarzy się głównie z tym ośmiogodzinnym, wykonywanym przez pięć dni w tygodniu. Są jednak sytuacje, że może on być zupełnie inny. Bez względu na to, pracownikowi należy się za świadczoną pracę comiesięczne wynagrodzenie. Wymiar czasu pracy, tak jak i wysokość wynagrodzenia ustala się przed jej podjęciem, podczas podpisywania umowy. Dni ustawowo wolne od pracy, czyli święta kościelne i państwowe, obniżają czas pracy. Praca zatem w pełnym wymiarze godzin to 40 godzin tygodniowo i jest to uregulowane prawem pracy. Są jednak wyjątki, które wymagają innego podejścia w kwestii norm.

Systemy czasu pracy

Oprócz tego podstawowego, pracodawca może zaproponować równoważny system czasu pracy, polegający na wydłużeniu godzin w ciągu dnia lub tygodnia, pod warunkiem, że w kolejnym dniu lub tygodniu czas poświęcony pracy będzie krótszy o tyle godzin, o ile był wcześniej wydłużony. Ośmiogodzinny system nie obowiązuje również w przypadku wykonywania takiej pracy jak:

  • Ochrona mienia
  • Ochrona ludzi
  • Praca w straży pożarnej
  • Praca w służbach ratowniczych

Specyficznym systemem czasu pracy jest zadaniowy. W tym przypadku efektywność wykonywanej pracy wynika z wykonania powierzonych zadań. Do bardziej znanych należy niepełny wymiar czasu pracy, który jest bardzo często stosowany i przeznaczony dla osób, które chcą pracować stawiając się codziennie w pracy, ale z różnych przyczyn nie mogą poświęcić na nią pełnych ośmiu godzin.

Wynagrodzenie za pracę w różnych systemach czasu pracy

Pracując w pełnym wymiarze pracy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie nie mniejsze, niż minimalna stawka ustalona w danym roku. Za niepełny czas pracy pracownik otrzyma zapłatę adekwatnie do godzin, przepracowanych w danym miesiącu. Prowadząc firmę przedsiębiorca musi ustalić, w jakim systemie będzie zatrudniał swoją załogę i stawkę, za jaką będą wykonywać swoje obowiązki. Wypłaty pensji najczęściej dokonuje się za pomocą przelewów z konta firmowego, zakładanego tuż po rejestracji działalności. Konkurencyjność banków, jeśli chodzi o oferty otwarcia rachunku bankowego można sprawdzić w oparciu o ranking kont firmowych. Zatrudniając osobę na niepełny etat trzeba pamiętać, że pozostaje ona pełnoprawnym pracownikiem, powinna przejść badania, a w umowie należy zawrzeć zapis o dopuszczalnej liczbie godzin jej pracy.