Alkomat, zwany także testerem trzeźwości, jest urządzeniem służącym do określania zawartości alkoholu we krwi. Pomiaru dokonuje się poprzez zbadanie wydychanego powietrza, wynik jest podawany w promilach ( ‰).

Jak działa alkomat

Alkomat składa się z układu mechanicznej obróbki powietrza, sensora i układu elektronicznego. Część z wdmuchiwanego powietrza, jest wpuszczana za pomocą układu mechanicznej obróbki powietrza do sensora, wśród których wyróżnić można półprzewodnikowe, elektrochemiczne oraz spektrofotometryczne. Różnią się one siebie poziomem wrażliwości na substancje alkoholowe. Układ elektroniczny odpowiada za obliczenie zawartości alkoholu dzięki informacjom przekazanym przez sensor. Uzyskany wynik można odczytać na wyświetlaczu zamontowanym w alkomacie.

Najmniej wiarygodne są alkomaty półprzewodnikowe, gdyż na otrzymany wynik mogą mieć wpływ takie czynniki jak palenie papierosów przed dokonaniem pomiaru, spożywane wcześniej pokarmy czy wilgotność powietrza. Najbardziej dokładny pomiar uzyskać można dzięki alkomatom spektrofotometrycznym. Wykorzystywany jest on na posterunkach policji czy w sądzie.

Kalibracja alkomatu

Kalibracja ( ang. Calibration), nazywana także wzorcowaniem jest operacją polegającą na na ustaleniu wartości wskazywanych przez przyrząd wzorcowany w stosunku do odpowiadającym im wartościom wzorca miar. Krótko mówiąc, jest to doprowadzenie urządzenia do pożądanego stanu i uregulowanie go pod konkretne zastosowania.

Kalibracja alkomatu polega zatem na takim dopasowaniu parametrów urządzenia, aby pasował do wzorcowych wartości. Dzięki temu zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu będzie tożsama z wynikiem pojawiającym się na wyświetlaczu. Podczas kalibracji alkomat poddawany jest testom i wyznacza się jego sprawność na dedykowanym ku temu symulatorach oraz przy użyciu próbek o stałym stężeniu alkoholu. Gdy wyniki nie są zadowalające, resetuje się oprogramowanie i wprowadza się ustawia początkowe wartości nominalne.

Alkomaty Promiler – dlaczego warto

Dostępne alkomaty Promiler są nowością na polskim rynku. Są to urządzenia wysokojakościowe, gwarantujące dokładność pomiaru i wiarygodność wyniku. Dzięki posiadanym certyfikatom, zgodnymi z normą europejską EN-16280 idealnie nadają się do wykorzystania przez Policję i Żandarmerię Wojskową. Dołączona do każdego urządzenia gwarancja zapewnia również bezpłatne serwisowanie przez cały okres jej trwania. Producentem alkomatów jest SENTECH Korea Corporation, znana na rynku przez pracowanie na sprawdzonych komponentach, co czyni ją światowym liderem w produkowaniu i dystrybucji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu we krwi.