Aby wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych, nie wystarczy udać się do sklepu i kupić kilka gaśnic. To najczęściej cały system, poczynając od systemów ostrzegawczych, które mają za zadanie poinformować o niebezpieczeństwie wybuchu pożaru, oznakowanie drogi ewakuacyjnej, systemy oddymiające i inne, mające na celu jedno – szybką reakcję oraz ochronę zdrowia i życia. Każdy budynek jest inny, różnice są nie tylko w jego wielkości, ilości pięter, ale i tego, do czego jest przeznaczony. Jeśli znajdują się w nim substancje toksyczne, które pod wpływem ognia mogą przyczynić się do ich uwolnienia, również podczas projektowania systemu PPOŻ trzeba wziąć to pod uwagę.

Elementy projektów systemów PPOŻ

W zależności od rodzaju obiektu, system ochrony pożarowej musi być właściwie zaprojektowany. Do elementów tego systemu należą:

  • Stałe urządzenia gaśnicze
  • Systemy gaszenia mgłą wodną
  • Instalacje pianowe i proszkowe
  • Instalacje tryskaczowe
  • Systemy sygnalizacji pożaru
  • Ostrzegawcze systemy dźwiękowe
  • Instalacje wentylacyjne
  • Plany ewakuacyjne

Firmy, które prowadzą kompleksowe usługi przeciwpożarowe, dzięki swemu doświadczeniu, dobrym specjalistom i wiedzy na temat przepisów ochrony pożarowej, mają możliwość zaprojektować cały system w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą ochronę ludziom, przebywającym w danym budynku.

Projekty systemów PPOŻ – dalsza obsługa

Po zaproponowaniu rozwiązań idealnych dla obiektu, dla którego wykonywany był projekt, firmy zajmujące się profesjonalnie systemami PPOŻ, wykonują wszystkie założenia, wyposażają budynek we wskazane w projekcie urządzenia i systemy, opracowują Instrukcję Pożarową oraz przeprowadzają szkolenia z obsługi sprzętu. Zajmują się również corocznym serwisem tych urządzeń, aby działały one sprawnie, a każdą usterka usuwają. Wszystkie serwisy, naprawy i nieprawidłowości zostają zapisane w dzienniku eksploatacyjnym, a sprzęty oznaczone etykietami zdolności do użytku. Dobra jakość świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zabezpieczonych budynkach.